To so naši pogoji poslovanja. Pozorno si jih preberi preden uporabljaš našo spletno stran.

O Big Rock


Upravljalec spletnega mesta big-rock.net (v nadaljevanju: spletno mesto ali spletna storitev) je podjetje Smart Solutions, Jure Mokorel s.p. (v nadaljevanju: podjetje).

Ti splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti uporabnikov spletnega mesta (v nadaljevanju: uporabniki) pri uporabi spletne storitve ter digitalnih vsebin ter ureja odnos med uporabnikom in big-rock.net.

Ti splošni pogoji se lahko kadar koli spremenijo ali dopolnijo, zato uporabnikom predlagamo, da se pred vsako uporabo spletne storitve seznanijo z njihovo vsebino in si jih natisnejo ali shranijo na primeren lastni trajni nosilec podatkov. Uporabnika zavezujejo tisti splošni pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku uporabe spletne storitve. Uporabnik je vsakokrat ob oddaji komentarja, nalaganju fotografij, vnosu vzpona, opozorjen na veljavne splošne pogoje poslovanja in z uporabo prej naštetih storitev potrdi svojo seznanjenost in strinjanje z njihovo vsebino.

BIG ROCK UPORABLJA STORITVE ZEMLJEVIDA TRETJIH OSEB (npr. OPENSTREET). Z UPORABO ZEMLJEVIDA SE STRINJATE S POGOJI POSLOVANJA IN POGOJI UPORABE DOSTAVITELJA ZEMLJEVIDA.

Ti pogoji so bili napisani v slovenščini. Če je prevedena različica pogojev v nasprotju z slovensko, bo prevladala slovenska različica in strinjate se, da je v primeru sporov veljavna le slovenska različica. Enako velja za vsebino strani, ki je prevedena v druge jezike. Privzeti in uradni jezik spletnega mesta pa je slovenščina. Če spletno mesto uporabljate v drugih jezikih, se strinjate, da se zavedate, da prevodi morda niso popolni in imajo lahko napake.


Nevarna vsebina spletnega mesta


Spletna storitev zajema vsebine za plezanje, ledeno plezanje, alpinizem in druge plezalne in pustolovske dejavnosti. Ti so že po naravi izredno nevarni in lahko povzročijo resne poškodbe ali smrt. Zanašanje na informacije na tej strani lahko poveča nevarnost. Če ukrepate na podlagi kakršnih koli informacij, ki so neposredno ali posredno dostopne s tega spletnega mesta, to storite na lastno odgovornost. Pri plezanju se lahko zanesete samo na lastno spretnost, trening, izkušnje in kondicijo. Če dvomite v svojo sposobnost varnega plezanja ali hoje po kateri koli poti, omenjeni na tej strani, si obvezno priskrbite licenciranega vodnika.

Spletna storitev ni niti licencirani inštruktor plezanja, alpinizma ali gorništva, niti nadomestek za njega. Ta spletna stran ni navodilo. Ne uporabljajte ga kot enega. Spletno mesto vsebuje informacije, ki niso nič drugega kot zbirka mnenj o plezanju po opisanih smereh. Ta mnenja niso niti dejstva niti obljube. Informacije obravnavajte kot mnenja ene osebe in nič več. Teh mnenj ne nadomeščajte z lastno pametjo in izkušnjami.

Z dostopom do spletnega mesta in / ali uporabo storitve potrjujete, da je katera koli opisana vsebina sama po sebi izredno nevarna in da je vsebina lahko zavajujoča ali napačna.

Vsebin ne preverjamo redno in ne potrjujemo točnosti kakršnih koli informacij, ki so jih posredovale publikacije, spletna mesta, člani ali drugi viri, prav tako storitev big-rock ne pomeni, da je katera koli publikacija ali spletno mesto, primerno za določen namen.

Topografski zemljevidi, foto-diagrami, ocene težavnosti, stopnje zaščite, pristopne in / ali sestopne informacije, predlogi o opremi in druge zadeve so lahko napačni ali zavajajoči. Predvsem zaradi različnih razlogov so lahko vzponi težji, kot kažejo ocene. Nameščena varovalna oprema morda ni tam, kjer je navedena, je lahko odsotna ali pa je nezanesljiva. Upoštevati morate, da so lahko informacije na tej spletni strani napačne, in pri izbiri, približevanju, plezanju ali spustu z vzpona uporabite lastno presojo. Ocene težavnosti so lahko subjektivne in so odvisne od fizičnih lastnosti, kondicije, izkušenj in samozavesti plezalca, ki je podal oceno.

Priporočljivo je, da se posvetujete z lokalno skupnostjo plezalcev, da preverite informacije, ki jih predstavlja storitev big-rock.

Uporabite svojo lastno presojo glede težavnosti poti in svoje sposobnosti, da se zaščitite pred tveganji ob športnih aktivnostih.

Ni nobenih jamstev, izrecnih ali implicitnih, glede točnosti ali zanesljivosti informacij, ki jih predstavlja storitev big-rock. Ni nobenih jamstev glede ustreznosti kakršnih koli informacij, ki jih predstavlja storitev big-rock.

Kadar storitev big-rock predlaga smeri, to počne s pomočjo statističnih podatkov in algoritmov, ki lahko občasno dajo neprimerne predloge, zlasti predlagajo smeri višje težavnosti ali bolj nevarne stopnje, kot bi jih običajno preplezali.

Z dostopom do spletnega mesta in / ali uporabo storitve se strinjate, da prevzemate tveganje, da lahko spletna stran ali storitev big-rock vsebuje napake, in priznavate svojo izključno odgovornost za svojo varnost pri športnih aktivnostih.


Registracija


Spletno mesto je namenjeno izključno osebam, ki so stare vsaj 13 let, razen če v vaši državi za uporabo spletnega mesta ne velja višja najnižja starost. Izjeme od tega pravila, ki zahtevajo višjo starostno omejitev, lahko veljajo, če so potrebne za dostop do posebnih funkcij na spletnem mestu.

Če se registrirate na spletnem mestu, se strinjate z naslednjim:

 • zagotoviti natančne, posodobljene in popolne podatke o vas ("podatki o plezalcih"),
 • vzdrževanje in takojšnjo posodobitev podatkov,

Sami ste odgovorni za varovanje gesla, povezanega z vašim računom, in za omejitev dostopa do njega ter do vašega računalnika in mobilnega telefona, ko ste prijavljeni na spletno mesto. Prevzemate odgovornost za vse dejavnosti v vašem računu, računalniku in mobilnih napravah. Trudimo se sprejeti razumne varnostne ukrepe, da zaščitimo vaš račun pred nepooblaščenim dostopom, vendar ne moremo zagotoviti popolne varnosti vašega računa, vaše vsebine (kot je opredeljeno spodaj) ali osebnih podatkov, ki jih posredujete, in ne moremo obljubiti, da bodo naši varnostni ukrepi hekerjem preprečili dostop tretjih oseb do spletnega mesta ali njegove vsebine. Strinjate se, da nas boste nemudoma obvestili o kakršni koli nepooblaščeni uporabi vašega računa ali gesla ali kateri koli drugi kršitvi varnosti in potrdili, da razumete vsa tveganja nepooblaščenega dostopa do podatkov o plezalcih in vseh drugih informacij ali vsebin, ki jih posredujete storitvi BigRock.


Ukinitev


Če ste odprli račun pri big-rock, ga lahko kadar koli izbrišete tako, da dostopite do strani računa prek big-rock.net.

Strinjate se, da lahko v določenih resnih okoliščinah in brez predhodnega obvestila takoj ukinemo vaš račun in / ali dostop do spletnega mesta. Utemeljivi razlogi za takšno ukinitev vključujejo, vendar niso omejeni na

 • kršitve pogojev tega sporazuma ali drugih vključenih sporazumov, politik ali smernic,
 • zahteve organov pregona ali drugih vladnih agencij,
 • vaša prošnja (za brisanje računa, ki ste jo sprožili sami),
 • kakršna koli prekinitev ali bistvena sprememba delovanja spletnega mesta (ali katerega koli njegovega dela),
 • nepričakovane tehnične ali varnostne težave,
 • daljša obdobja neaktivnosti,
 • neplačilo kakršnih koli morebitnih pristojbin, ki jih dolgujete v zvezi z uporabo spletnega mesta,
 • lažno predstavljanje dosežkov (npr. beleženje neresničnih vzponov),
 • prispevanje motečih podatkov o plezališču / plezalni smeri, ferati,
 • ustvarjanje računa za dejavnosti, ki niso povezane s skupnostjo, vključno z oglaševalskimi in / ali neželenimi poštami,
 • ustvarjanje neaktivnega računa in / ali
 • kršitev kodeksa ravnanja na kakršen koli način ali v kakršni koli obliki.

Ukinitev vašega računa lahko vključuje

 • odstranitev dostopa do vseh storitev na spletnem mestu,
 • brisanje vaših podatkov, datotek in vsebine, povezane z vašim računom, in
 • ukinitev nadaljnje uporabe spletnega mesta.

Nadalje se strinjate, da bomo o vseh ukinitvah izključno odločili iz legitimnih razlogov in da ne bomo odgovorni vam ali tretji osebi za kakršno koli ukinitev vašega računa ali dostop do spletnega mesta. Naslednji razdelki lahko preživijo ukinitev vašega računa in / ali pogoje pogodbe:

 • prispevki uporabnikov kot npr. plezalne smeri in plezališča,
 • zabeleženi vzponi in komentarji,
 • slike, fotografije in
 • povezave, kjer je omenjen vaš račun.

Vsebina in prispevki uporabnikov / Licenciranje uporabniške intelektualne vsebine


Če ste uporabnik, v zvezi z vso uporabniško vsebino, ki je zajeta s pravicami intelektualne lastnine ("Uporabniška intelektualna vsebina") (1), izrecno podate Storitvi BigRock naslednjo pravico in dovoljenje: podelite nam neizključno, prosto-prenosljivo licenco, brez licenčnin, svetovno licenco za trajno uporabo katere koli intelektualne vsebine uporabnika, ki jo objavite na spletnem mestu ali v povezavi z njo, za komercialno in nekomercialno uporabo, vključno z dovoljenjem za uporabo uporabniške intelektualne vsebine za izdajo svetovne licence pod licenco Creative Commons - Attribution NonCommercial ShareAlike (CC-NCSA) ("IP License"); in (2) ste odgovorni, da ste lastnik ali upravičeni imetnik licence uporabniške intelektualne vsebine in da tretjim osebam ne zagotavljate licenc, ki bi izključile ali vplivale na licenco, ki nam jo podelite v skladu s točko (1) tega odstavka . V primeru kršitve teh obveznosti ste odgovorni za povzročeno škodo in nas osvobodite kakršnih koli zahtevkov tretjih oseb.

Če raje prispevate na spletno mesto po drugačni ureditvi namesto običajnega uporabnika, nas kontaktirajte.

Pri ustvarjanju profilov zgodovinskih oseb, ki niso več med živimi, ali oseb, ki so žive, je treba to storiti na podlagi informacij, ki so v javni domeni in ne smejo kršiti osebnih pravic teh oseb. Uporabniki morajo upoštevati, da morajo morebitno škodo, povzročeno z morebitnimi kršitvami osebnih pravic v škodo zgodovinskih oseb in oseb, ki so še žive, nositi uporabniki, ki so ustvarili te profile.


Licenciranje intelektualne vsebine uporabnikov


Smart Solutions, s.p. svetu na splošno podeljuje licenco za uporabo intelektualne uporabniške vsebine na spletnem mestu big-rock.net pod licenco Creative Commons - Attribution Noncommercial Share Alike (CC-NCSA). Za uporabo vsebine veljajo pogoji licence Creative Commons - Attribution NonCommercial ShareAlike (CC-NCSA), s katero se strinjate, če uporabljate vsebino. Uporabniki morajo vsebino dodeljevati v skladu s pravili CC-NCSA, vključno s povezavo do ustrezne spletne strani na big-rock.net.


Lastništvo in licence


Poleg vsebin, ki jih ustvarjajo uporabniki, so na spletnem mestu tudi vsebine, ki izvirajo iz bif-rock.net in Smart Solutions, s.p. Za dovoljenje lahko zaprosite Smart Solutions, s.p. za komercialno uporabo teh vsebin, kar bo zahtevalo sklenitev posebne pogodbe z vami.

Če niso drugače določene vse pravice intelektualne lastnine, povezane s storitvijo big-rock, spletnim mestom big-rock.net, njegovim gradivom in vsebino ("IP in vsebina"), vse grafike po meri, ikone in drugi predmeti, ki se pojavijo na spletnem mestu, in vse povezane blagovne znamke in blagovne znamke, povezane z big-rock, so edina in izključna last Smart Solutions, s.p. Izraz BigRock, logotip BigRock in drugi logotipi BigRock ter imena izdelkov in storitev so ekskluzivne blagovne znamke in izključna lastnina Smart Solutions, s.p., in takšnih blagovnih znamk ne smete uporabljati ali prikazovati na kakršen koli način brez našega predhodnega pisnega dovoljenja. Vse blagovne znamke tretjih oseb, prikazane na spletnem mestu, so last njihovih lastnikov.

Do vsebine na spletnem mestu lahko dostopate s standardnimi brskalniki. Prizadevali si bomo zagotoviti druge platforme za dostop do vsebin, vendar bodo morda plačljive.

Strganje kode za programski dostop ni dovoljeno.


Politika zasebnosti


Z registracijo na spletnem mestu potrjujete, da ste prebrali našo politiko zasebnosti. Pravice po novi uredbi EU o varstvu podatkov, ki presegajo pravice varstva podatkov iz drugih pristojnosti, veljajo samo za osebe, ki so v EU.


Obnašanje uporabnika & sprejemljiva vsebina


Z registracijo na spletnem mestu se strinjate, da boste upoštevali naslednje:

 • Spletno mesto je namenjeno vaši osebni uporabi in ne v komercialne namene.
 • Ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, izvajati, reproducirati, objavljati, licencirati, ustvarjati in prav tako ne smete prenašati ali prodajati nobenega dela spletnega mesta, uporabe spletnega mesta ali dostopati do vsebine v komercialne namene.
 • Uporaba vsebine s strani profesionalnih plezalcev za lastno trženje (to vključuje sklicevanje na njihove uspehe s spletnega mesta, uporabo profila njihovega spletnega mesta za samopromocijo in vdelavo vsebin s spletnega mesta na njihove osebne spletne strani), pa tudi IFMGA ( Mednarodna zveza združenj gorskih vodnikov) gorski vodniki za vodenje in trženje v nadaljevanju ne veljajo za komercialno uporabo.

Z registracijo na spletnem mestu se strinjate s kodeksom ravnanja.


Omejitev odgovornosti


Pri dostopu do storitve big-rock prek omrežja (mobilnega, ISP ali drugega) potrjujete, da bodo pogoji pogodbe z vašim ponudnikom omrežja ("ponudnik omrežja") še naprej veljali. Posledično vam lahko ponudnik omrežja zaračuna dostop do storitev omrežne povezave za čas trajanja povezave med dostopom do storitve BigRock ali morebitne takšne stroške tretjih oseb. Sprejmete odgovornost za kakršne koli takšne stroške, ki se pojavijo.

Spletno mesto in vsa njegova vsebina sta na voljo v določeni obliki in brez kakršnih koli jamstev, bodisi izrecnih bodisi implicitnih. V največji možni meri, dovoljeni v skladu z veljavno zakonodajo, BigRock in Smart Solutions, s.p. zavrnejo vsa jamstva, izrecna ali implicitna, vključno z, vendar ne omejeno na, implicitna jamstva o primernosti ali prodajnosti za določen namen in zaradi kršitve. Niti BigRock niti Smart Solutions, s.p. ne predstavljajo ali jamčijo, da bodo funkcije, ki jih vsebuje spletno mesto, nemotene ali brez napak, da bodo napake odpravljene ali da bo spletno mesto ali strežniki, ki omogočajo spletno mesto, brez virusov ali drugih škodljivih komponent. Niti BigRock niti Smart Solutions, s.p. daje kakršna koli jamstva ali izjave v zvezi z uporabo materialov na tej strani z vidika njihove pravilnosti, natančnosti, ustreznosti, uporabnosti, pravočasnosti, zanesljivosti ali kako drugače. Brez izključitve splošnosti zgoraj navedenega, BigRock in Smart Solutions, s.p. poudarjajo, da informacije, prikazane na spletnem mestu, niso predlogi BigRock ali Smart Solutions, s.p., in BigRock in Smart Solutions, s.p. ne odgovarja za kakršne koli nesreče, ki bi se lahko zgodile pri športnih dejavnostih, prikazanih na spletnem mestu.

BigRock ali Smart Solutions, s.p., v nobenem primeru ne sme biti odgovoren za kakršno koli naključno, posredno, zgledno, kaznovalno in / ali posledično škodo, izgubljeni dobiček ali škodo, ki je posledica izgubljenih podatkov ali prekinitve poslovanja zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe storitve BigRock.


Pristojnost


V največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, ki se uporablja za uporabo spletnega mesta, pogoje, vsebino spletnega mesta in vaše odnose z nami ureja in razlaga ter razlaga v skladu z zakonodajo Slovenije, ne glede na njeno navzkrižje s pravnimi načeli.


Spremembe pogojev


BigRock si pridržuje pravico, da kadar koli pregleda in posodobi te pogoje. O takšnih spremembah boste obveščeni, ko se prijavite v svoj račun s standardnim uporabniškim imenom in geslom na spletnem mestu. Vaša odgovornost je, da preverite spremembe pogojev. Vaša nadaljnja uporaba storitve BigRock po kakršnih koli spremembah pogojev pomeni, da sprejemate te spremembe.